ỨNG DỤNG KHUNG NĂNG LỰC ASK ĐỂ ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN HIỆU QUẢ

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest

Đánh giá năng lực nhân viên là một quá trình quan trọng trong việc xác định và đánh giá hiệu suất làm việc cũng như tiềm năng phát triển của họ. Trong môi trường doanh nghiệp đa dạng ngày nay, việc áp dụng các khung năng lực hiệu quả là chìa khóa để đảm bảo rằng việc đánh giá được thực hiện một cách toàn diện và chính xác. Một trong những khung năng lực nổi bật đã nhận được sự chú ý đặc biệt là khung năng lực ASK (Ability, Skill, Knowledge). Để hiểu thêm về khái niệm và cách ứng dụng mô hình này trong doanh nghiệp, hãy cùng WISE Business khám phá các thông tin ở bài viết dưới đây nhé!

 

I. Tìm hiểu về mô hình ASK

 

tim hieu ve mo hinh ask

Mô hình ASK (Ability, Skill, Knowledge) là một phương pháp đánh giá và phát triển năng lực nhân viên trong doanh nghiệp, tập trung vào ba yếu tố chính: khả năng, kỹ năng và kiến thức. Đây là một phương tiện mạnh mẽ giúp tổ chức đánh giá và phát triển hiệu suất lao động một cách toàn diện.

 

 • Khả năng (Ability): Đây liên quan đến khả năng thích ứng với môi trường làm việc và xử lý tình huống khó khăn. Khả năng thích ứng nhanh chóng với thay đổi và đưa ra các giải pháp sáng tạo là yếu tố quan trọng trong mô hình này.

 

 • Kỹ năng (Skill): Đây liên quan đến các kỹ năng cụ thể và kỹ năng chuyên môn cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực làm việc cụ thể. Điều này có thể bao gồm các kỹ năng kỹ thuật, kỹ năng giao tiếp, quản lý thời gian và nhiều yếu tố khác.

 

 • Kiến thức (Knowledge): Liên quan đến kiến thức chuyên ngành và kiến thức về quy trình, chính sách, và văn hóa tổ chức. Kiến thức này cần thiết để nhân viên có thể thực hiện công việc một cách hiệu quả.

 

Mô hình khung năng lực ASK đang ngày càng trở nên phổ biến trong cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực quản trị nhân sự. Các tổ chức lớn thường sử dụng ASK này để đánh giá năng lực của nhân viên và xác định nhu cầu đào tạo cụ thể để nâng cao hiệu suất làm việc.

 

II. Lợi ích của việc ứng dụng khung năng lực ASK trong doanh nghiệp

 

loi ich cua viec ung dung khung nangluc ask trong doanh nghiep

Việc ứng dụng khung năng lực ASK trong công ty đem lại nhiều lợi ích quan trọng, giúp tăng cường hiệu suất lao động, phát triển nhân viên, và đóng góp tích cực vào sự thành công của tổ chức. Dưới đây là một số lợi ích quan trọng của việc áp dụng mô hình ASK:

 

 • Khả năng đánh giá toàn diện

 

Khung ASK giúp tổ chức đánh giá năng lực của nhân viên một cách toàn diện, từ khả năng thích ứng đến kỹ năng chuyên môn và kiến thức chuyên ngành. Điều này giúp xác định mức độ phù hợp của nhân viên với công việc và môi trường làm việc.

 

 • Tối ưu hóa đào tạo

 

Dựa trên đánh giá ASK, tổ chức có thể phát triển các chương trình đào tạo tập trung và hiệu quả hơn, hỗ trợ nhân viên phát triển các kỹ năng và kiến thức cần thiết để đáp ứng yêu cầu công việc một cách tốt nhất.

 

 • Định hướng sự phát triển

 

Khung khung năng lực ASK giúp xác định hướng phát triển cá nhân cho từng nhân viên, từ việc cung cấp cơ hội đào tạo bổ sung đến việc thúc đẩy việc học hỏi và phát triển liên tục.

 

 • Nâng cao hiệu suất lao động

 

Khi tổ chức tập trung vào cả ba yếu tố trong mô hình ASK có thể giúp cải thiện hiệu suất làm việc và tăng cường khả năng thích ứng với môi trường kinh doanh đầy biến động.

 

 • Xác định nhu cầu nhân sự

 

Việc sử dụng khung ASK giúp xác định rõ ràng nhu cầu nhân sự và xác định kế hoạch tuyển dụng hoặc phát triển nhân sự phù hợp với mục tiêu và chiến lược tổ chức.

 

 • Tạo lòng tin và sự hài lòng

 

Khi tổ chức thực hiện các hoạt động để phát triển và nâng cao năng lực của nhân viên có thể tạo ra môi trường làm việc tốt hơn, tăng cường lòng trung thành và sự hài lòng của nhân viên, từ đó giúp duy trì và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.


III. Cách ứng dụng mô hình khung năng lực ASK trong doanh nghiệp hiệu quả

 

cach ung dung mo hinh khung nang luc ask trong doanh nghiep hieu qua

Việc ứng dụng khung năng lực ASK (Ability, Skill, Knowledge) trong doanh nghiệp đòi hỏi sự chú trọng đến quá trình đánh giá, phát triển, và quản lý nhân sự. Dưới đây là một số cách thức cụ thể để áp dụng khung mẫu ASK trong tổ chức:

 

 • Xây dựng các bảng đánh giá hoặc hệ thống đánh giá định kỳ

 

Quá trình này sẽ giúp nhà quản trị đánh giá các yếu tố về khả năng thích ứng, kỹ năng chuyên môn và kiến thức chuyên ngành của nhân viên. Đảm bảo rằng quá trình đánh giá phải được thực hiện một cách minh bạch và công bằng.

 

 • Phát triển chương trình đào tạo phù hợp

 

Dựa trên kết quả đánh giá của khung năng lực ASK, xác định các kỹ năng và kiến thức cần thiết để cải thiện hoặc phát triển cho từng nhân viên. Tạo ra các chương trình đào tạo đa dạng và phù hợp với từng cấp bậc, vị trí và mục tiêu nghề nghiệp.

 

 • Xây dựng kế hoạch phát triển cá nhân

 

Hỗ trợ việc phát triển cá nhân trong tổ chức liên tục bằng cách xây dựng kế hoạch phát triển cá nhân cụ thể cho từng nhân viên, tập trung vào việc cải thiện kỹ năng và kiến thức thông qua học tập và trải nghiệm thực tế.

 

 • Sử dụng công nghệ hỗ trợ đánh giá

 

Tận dụng các hệ thống quản lý nhân sự và công nghệ thông tin để giúp quản lý dễ dàng theo dõi, đánh giá và theo đuổi quá trình phát triển của nhân viên dựa trên khung ASK.

 

 • Hỗ trợ cá nhân hóa

 

Lắng nghe và đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng nhân viên trong quá trình phát triển và học tập. Tạo điều kiện để họ có thể tập trung vào việc phát triển kỹ năng và kiến thức phù hợp với mục tiêu cá nhân và nhu cầu công việc.

 

 • Liên kết với mục tiêu tổ chức: 

 

Các hoạt động đánh giá và phát triển dựa trên khung ASK được liên kết chặt chẽ với mục tiêu chiến lược và nhu cầu phát triển dài hạn của tổ chức.

 

Bên cạnh đó, bạn có thể tham khảo bài viết sau để đánh giá tiêu chí nhân viên một cách đúng đắn và cụ thể. Việc đánh giá đúng không chỉ giúp doanh nghiệp xác định chính xác năng lực của nhân viên mà còn tạo động lực và khích lệ nhân viên phát triển tốt hơn trong công việc.

 

Xem thêm: Bảng Tiêu Chí Đánh Giá Nhân Viên Chuẩn Mực Trong Doanh Nghiệp

 

IV. Các mô hình đánh giá nhân viên khác mà bạn có thể tham khảo

 

Ngoài khung năng lực ASK, có nhiều mô hình khác được sử dụng trong việc đánh giá nhân viên trong tổ chức. Dưới đây là một số mẫu về đánh giá nhân viên phổ biến:

 

 • Mô hình 360 độ: Đánh giá được thực hiện bởi cả người quản lý, đồng nghiệp và cấp dưới của nhân viên. Hình này cung cấp một cái nhìn toàn diện hơn về hiệu suất và đánh giá đa chiều về các khía cạnh như kỹ năng, hiệu suất làm việc và phong cách làm việc.

mo hinh 360 do

 

 • Mô hình CPM (Critical Performance Method): Tập trung vào việc xác định và đánh giá những yếu tố quan trọng nhất đối với hiệu suất công việc cốt lõi của một nhân viên. CPM tập trung vào việc đánh giá và đo lường mức độ hoàn thành công việc quan trọng và ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.

 

 • Mô hình BARS (Behaviorally Anchored Rating Scales): Kết hợp cả mô hình mô tả hành vi và đánh giá theo thang điểm. BARS tập trung vào việc mô tả các hành vi cụ thể được liên kết với các mức độ đánh giá khác nhau. Hình này giúp tăng tính minh bạch và độ chính xác trong quá trình đánh giá.

mo hinh bars

 

 • Mô hình OKR (Objectives and Key Results): Tập trung vào việc đặt ra mục tiêu cụ thể và các kết quả chính cần đạt được. Mỗi nhân viên sẽ được đánh giá dựa trên việc đạt được mục tiêu và kết quả chính đã đặt ra từ trước.

mo hinh okr

 

 • Mô hình Forced Ranking: Đánh giá nhân viên dựa trên thứ hạng bắt buộc, trong đó những nhân viên được xếp vào các phần trăm trên và dưới cùng của bảng xếp hạng. Thiết kế này thường được sử dụng để so sánh trực tiếp giữa các nhân viên và xác định những nhân viên có hiệu suất tốt nhất và kém nhất.

 

 • Mô hình ACR (Appraisal, Coaching, and Review): Kết hợp cả quá trình đánh giá, hỗ trợ phát triển và xem xét để tạo ra một quá trình đánh giá và phát triển toàn diện hơn cho nhân viên.

 

Nếu bạn thực sự quan tâm đến các phương pháp đổi mới trong công ty của mình. Bạn có thể tham khảo dịch vụ bên chúng tôi. Chúng tôi có các chuyên gia tư vấn và định hướng phát triển cho doanh nghiệp của ban phát triển hơn trong tương lai.

 

Xem thêm: Đào Tạo Nội Bộ Theo Yêu Cầu (In-House)

 

Bằng cách áp dụng khung năng lực ASK, bạn có thể có cái nhìn toàn diện về hiệu quả của nhân viên và cung cấp hướng dẫn cụ thể để họ cải thiện công việc của mình. Hy vọng, bài viết của WISE Business sẽ hữu ích cho bạn.

 

Theo dõi website WISE Business, group GIÀU LÊN NHỜ MARKETING và group Zalo CHIA SẺ BÍ QUYẾT KHỞI NGHIỆP để cập nhật thêm nhiều tin tức mới nhé!  

Ứng tuyển ngay

Học IELTS online
Học IELTS online

"Hãy like và share nếu thấy bài viết hữu ích. Sự ủng hộ của bạn sẽ giúp chúng tôi có thêm động lực sản xuất nhiều kiến thức giá trị hơn"

Kinh doanh khôn ngoan

Kinh doanh khôn ngoan

Bài viết liên quan

Hotline: 0901270888